Klocki hamulcowe i szczęki Tarcze hamulcowe i bębny Przewody hamulcowe Zestawy naprawcze i montażowe Zestawy hamulcowe i części Zaciski hamulcowe i tłoczki Płyny hamulcowe i smary
BrakeStock.pl / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Brakestock.pl działający pod adresem Brakestock.pl, prowadzony jest przez Firmę

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.brakestock.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

1. Warunki realizacji zamówienia

Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.brakestock.pl.

Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

W zamówieniu Kupujący wskazuje:

  • zamawiane towary
  • sposób dostawy i sposób płatności.
  • adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura

Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzjidotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep Internetowy na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność, w ciągu 14 (czternaście) dni od anulowania zamówienia.

2. Realizacja zamówienia

Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Dostępność towarów

Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

4. Formy płatności

Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

5. Dowód zakupu

Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy jako płatnika wybrać pole firma i wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia.

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz faksu lub adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

6. Ceny

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Koszt dostawy

Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny sposób dostawy oraz inną formę płatności.

Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8. Dostawa

Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać takiej kontroli w obecności osoby doręczającej przesyłkę.

9. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Brakestock.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu Brakestock.pl.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Brakestock Sp.z o.o. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Brakestock Sp. z o.o. ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem dostarczonego produktu oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

10. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 (Art 34 ustawy o prawach konsumenta).

Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sklep Internetowy dokona zwrotu należności maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych na wskazane przez Kupującego konto bankowe. W przypadku gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez system PayPal oraz na kartę płatniczą.

11. Gwarancja

Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.

Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

12. Niezgodność towaru z umową

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).

Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

13. Dane osobowe

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:

  • realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia
  • za zgodą Kupującego - w celu informowania o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego

14. Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, firm i ich logo użyte na stronie Sklepu Internetowego, nalezą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.

Contacts

Orzechowa 25, Warszawa
22 11 65 888
Wprowadz VIN
Produkt został dodany do koszyka
Złoż zamówienie
ZamknijStrona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Twoje konto Laboratorium Praktyka Nowości
Klocki hamulcowe i szczęki Tarcze hamulcowe i bębny Przewody hamulcowe Zestawy naprawcze i montażowe Zestawy hamulcowe i części Zaciski hamulcowe i tłoczki Płyny hamulcowe i smary Uniwersalne części i sprzęt
A ATE B Bosch B Brembo C Carlson C Centric D D-Friction D DBA E EBC F Ferodo F Frenkit F Friction Master H HEL L Loctite M Motive M Motul O OE P Performance Tools P Permatex P Power Friction P Power Stop Q Quick Brake R Road House S Samko S Seinsa S Sicom T Textar T TRW W Wagner W Wilwood W WP Pro W Wynns